วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.33/06 ลง 28 ก.พ. 60 แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หน่วยต้องดำเนินการเรื่องที่ 1 – 3 ดังนี้
             เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด
             เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
             เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
และในเรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยหน่วยต้องเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน   อย่างน้อย 30 วัน เริ่มเปิดเผยตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560 เป็นต้นไป  จึงปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน
   

ประจำปี 2560

ประจำปี 2561

webs counters
Total Count  
พ.ต.อ.ธรัฐชา ถมปัทม์
รรท.ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม