วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
โหลดเอกสาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สถานีตำรวจในปกครอง
ดูทีวีออนไลท์
ฟังเพลงออนไลท์
E-COP
POLIS
police mail
ฐานข้อมูลจังหวัด
เวปบอร์ด
site map

ตามหนังสือ ตร.ที่ 0010.33/06 ลง 28 ก.พ. 60 แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หน่วยต้องดำเนินการเรื่องที่ 1 – 3 ดังนี้
             เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด
             เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
             เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
และในเรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยหน่วยต้องเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน   อย่างน้อย 30 วัน เริ่มเปิดเผยตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560 เป็นต้นไป  ภ.จว.พัทลุง ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วน ของ งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2560  เรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน
   

webs counters
Total Count  
พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
 
 
ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
วีดีทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำเนียบ อ.ตร.
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
กฎหมายเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
การพิมพ์หนังสือราชการ
Police-Mail

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม