วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

   คู่มือประชาชน 2559

        กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความรู้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม การไปติดต่อสถานีตำรวจในกรณีต่างๆ สิทธิที่ประชาชนพึงมีเมื่อตกเป็นผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใหม่ที่ควรรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในปี 2559 กองแผนงานอาชญากรรมได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือประชาชน (ใหม่) โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ทำให้สังคมสงบสุข ปลอดภัย ประชาชนมีความสุขมากขึ้น และมีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนการประกันตัวผู้ต้องหาเกี่ยวกับการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน และมาตรการเข้มงวดเกี่ยวในการแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาสามารถ Download ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คู่มือประชาชน 2559

free hits
Track My Website  
พล.ต.ต.ฐากูร  เนตรพุกกณะ
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม