วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
โหลดเอกสาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สถานีตำรวจในปกครอง
ดูทีวีออนไลท์
ฟังเพลงออนไลท์
E-COP
POLIS
police mail
ฐานข้อมูลจังหวัด
เวปบอร์ด
site map

   คู่มือประชาชน 2559

        กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความรู้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม การไปติดต่อสถานีตำรวจในกรณีต่างๆ สิทธิที่ประชาชนพึงมีเมื่อตกเป็นผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใหม่ที่ควรรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในปี 2559 กองแผนงานอาชญากรรมได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือประชาชน (ใหม่) โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ทำให้สังคมสงบสุข ปลอดภัย ประชาชนมีความสุขมากขึ้น และมีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนการประกันตัวผู้ต้องหาเกี่ยวกับการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน และมาตรการเข้มงวดเกี่ยวในการแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาสามารถ Download ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คู่มือประชาชน 2559

free hits
Track My Website  
พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
 
 
ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
วีดีทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำเนียบ อ.ตร.
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
กฎหมายเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
การพิมพ์หนังสือราชการ
Police-Mail

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม